Az Apolló Holdcsalás a konspiráció jegyében íródott

Az Apolló Holdcsalás a konspiráció jegyében íródott

„Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek.”- hallhatták élőben több millióan 1969-ben a Földön élők a híres asztronauta, Neil Armstrong mondatát. Csodás pillanat volt ez, olyan győzelem, ami a mindnyájunké volt, bőrszíntől, származástól és kultúrától függetlenül. Az Apolló Holdcsalás című könyv mégis megpróbál arra rávilágítani, hogy aminek szemtanúi lehettek az említett szerencsés emberek, nem volt több holmi egyszerű csalásnál.

Persze az „egyszerű” jelző ez esetben korántsem állja meg a helyét, mert –tételezzük fel csupán egyetlen vakmerő pillanatra-, ha a Holdra szállás pusztán remekül megtervezett, propaganda célokat szolgáló átverés volt, bizony a szervezőknek a csalás mestereinek kellett lenniük.

Olyannyira jól megkomponált szemfényvesztésről van itt szó, hogy joggal tehetjük fel a kérdést: vajon nem került volna többe a NASA-nak a csalás kivitelezése, mint az igazi projekt véghezvitele? Az Apolló Holdcsalás rögeszmésen ragaszkodik a maga igazához, ami fölött mi, olvasók vagyunk jogosultak ítélkezni.